crapex
zegar
Dzisiaj jest: 20.11.2017, poniedziałek

Zasady wynajmu

 

W firmie CRAPEX oferujemy wynajem namiotów imprezowaych oraz mebli i wyposażenia technicznego do organizacji imprez. Specjalizujemy się w temacie WYNAJEM NAMIOTÓW WARSZAWA, dlatego działalność prowadzimy głównie na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Na pozostałym obszarze Polski realizujemy wynajem jedynie w przypadku dużych zamówień.

 

REGULAMIN WYNAJMU

 

ZASADA PODSTAWOWA

 1. Wynajem namiotów prowadzimy zawsze z transportem i montażem, dzięki czemu
  nasze namioty imprezowe pozostają w bardzo dobrym stanie, niespotykanym
  w innych firmach i wypożyczalniach namiotów działających na rynku.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Wynajem namiotów prowadzimy wyłącznie dla celów organizacji imprez, z wyłączeniem
  zastosowań mogących narazić namioty na przyspieszone zużycie lub uszkodzenie
  (np. zadaszanie grilli lub stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy).
 2. Wszelkie usługi dla klientów wykonujemy na podstawie ustaleń pisemnych (korespondencja e-mail
  lub, przy większych zamówieniach, umowa), a nie na podstawie ustaleń ustnych.
  Ustalenia ustne nie potwierdzone drogą mailową nie stanowią zaobowiązania.
 3. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu. Wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej
  leży po stronie klienta (najemcy).

OKRES WYNAJMU

 1. Standardowy wynajem namiotów imprezowych, mebli i sprzętu technicznego obejmuje 1 dobę,
  z możliwym montażem w dzień przed imprezą i demontażem w dzień po imprezie.
 2. Wysokość dopłaty za wynajem kilkudniowy jest uzależniona od terminu i okresu
  wynajmu oraz od całkowitej wartości zamówienia.

CENA WYNAJMU

 1. Cena wynajmu jest uzależniona od wielkości zamówienia, miejsca montażu oraz terminu
  i okresu wynajmu, dlatego zapytania zawsze wyceniane są idywidualnie  zapytaj o cenę.
 2. W przypadku montażu namiotów i wyposażenie w trudnych warunkach (np. na terenie budowy) doliczany jest koszt dodatkowego serwisu sprzatającego w wysokości 10% wartości wynajmu netto.

 

REZERWACJA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Klient dokonuje rezerwacji sprzętu do wynajmu w formie pisemnej (emailem lub faxem).
 2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest faktura proforma (określająca wartość usługi
  oraz termin płatności), która jest wysyłana do klienta emailem lub faxem.
 3. Po sprawdzeniu faktury proforma w zakresie zgodności z ustaleniami klient potwierdza złożenie
  zamówienia poprzez wpłatę 50% zadatku liczonego od wartości brutto.
 4. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje rezerwację/zamówienie i kończy ważność oferty.
 5. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi - prosimy o rozważne składanie zamówień.
 6. Zmiana zamówienia nie może zmniejszać uzgodnionej wcześniej ilości namiotów i wyposażenia
  oraz wartości zamówienia; zmiany w zamówieniu należy zgłaszać najpóźniej 3 dni przed jego realizacją;
  zgłoszone zmiany są uwzględniane w miarę dostępności namiotów, mebli i wyposażenia do wynajmu. 
 7. Zmiana terminu realizacji zamówienia jest uwzględniana w przypadku jej zgłoszenia nie później niż na 14 dni przed realizacją; zmiany zgłoszone w późniejszym terminie jako niemożliwe do realizacji mogą nie być uwzględnione.
 8. Rezygnacja z zamówienia przez klienta w części lub całości po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy (nie powoduje anulacji zamówienia) i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
 9. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej przy dowozie i montażu sprzętu
  (nie pobieramy kaucji za wynajmowane namioty, meble, wyposażenie i sprzęt techniczny).
 10. Minimalna wartość zamówienia wynosi 400 zł netto (492 zł brutto).

 

MONTAŻ i DEMONTAŻ


 1. Wynajem namiotów i wyposażenia (podłoga do namiotów, parkiet taneczny, ogrzewanie, oświetlenie)
  obejmuje montaż oraz demontaż (na poziomie 0 - bez wnoszenia po schodach, przy bezpośrednim
  dostępie do miejsca montażu).
 2. Wynajem mebli (krzesła, stoły, fotele, sofy, leżaki, meble ogrodowe) i akcesoriów (pokrowce na krzesła,
  obrusy na stoły, itp.) nie obejmuje montażu i demontażu, które stanowią koszt dodatkowy ustalany
  przy składaniu zamówienia.
 3. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za pełne udostępnienie miejsca dostawy i/lub montażu
  wynajętego sprzętu w ustalonym wcześniej terminie i czasie.
 4. Montaż wykonujemy według otrzymanych wskazówek/wytycznych. Zmiana miejsca montażu po jego wykonaniu, jako wymagająca wykonania dodatkowych prac, może być niemożliwa (napięty plan montaży).
 5. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, który wiąże się z koniecznością wykonania
  dodatkowych prac (np. wyrównania lub utwardzenia terenu, przenoszenia towarów na odległość
  pow.15m, itp.) stanowi dodatkowy koszt dla najemcy (ustalany przy zamówieniu) i w przypadku
  braku wcześniejszej informacji od klienta oraz napiętego planu montaży w danym dniu, może
  spowodować przełożenie lub anulowanie wynajmu/montażu z winy klienta (najemcy)
  i rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym.
 6. Montaż namiotów i wyposażenia wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników
  oraz innych nierówności lub przeszkód). W innym przypadku konieczne są wspólne oględziny
  miejsca montażu. Montaż na terenie nierównym lub rozmiękłym jest dodatkowo płatny i jako
  niezawsze możliwy, musi być zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia.
 7. Prace wykonywane przez ekipę montażową, w tym m.in. zmiany w ustalonym wcześniej ustawieniu namiotów, kompletacji poszycia oraz konfiguracji wyposażenia są dodatkowo płatne
 8. Przy dostawie sprzętu do wynajmu i przy jego zwrocie niezbędna jest osoba reprezentująca
  klienta (najemcę), wskazana przy składaniu zamówienia i upoważniona do odbioru sprzętu do wynajmu
  i/lub podpisania protokołu odbioru. Brak takiej osoby i/lub brak z nią kontaktu telefonicznego może
  spowodować rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy wynajmującego.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych
  nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane
  w późniejszym terminie jako niemozliwe do weryfikacji nie bedą uwzgledniane.
 10. Klient (najemca) akceptuje fakt, że montaż namiotów, sprzętu i wyposażenia może zostać wstrzymany,
  opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli warunki pogodowe (np. wiatr o sile pow. 30 km/h)
  nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażu/demontażu lub bezpieczne użytkowanie.
 11. Wszelkie przestoje ekipy montażowej powstałe z winy leżącej po stronie wynajmującego lub organizatora stanowią koszt dodatkowy, który wyceniany jest indywidualnie i wynosi od 100 zł
  za każdą rozpoczętą godzinę przestoju.
 12. Montaż/demontaż w godzinach nocnych (od 21:00 do 7:00) stanowi koszt dodatkowy
  ustalany indywidualnie przy zamówieniu.
 13. Opóźnienie w przekazaniu namiotów, sprzętów i wyposażenia z wynajmu (zwrotu) skutkuje
  naliczeniem kary umownej w wysokości 50% wartości wynajmu nie zwróconej na czas rzeczy
  naliczanej za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu z wynajmu

 

TRANSPORT

 1. Dla zapewnienia dobrego stanu sprzętu wynajem namiotów i wyposażenia prowadzimy wyłącznie
  z naszym transportem (dowóz i odbiór), bez możliwości samodzielnego odbioru towaru z magazynu
 2. Transport namiotów i wyposażenia stanowi koszt dodatkowy doliczany do kosztu wynajmu.
 3. Koszt transportu na terenie Warszawy jest ustalany indywidualnie i zależy od miejsca transportu,
  rodzaju transportu (samochód dostawczy 3,5t lub samochód ciężarowy 8t) oraz całkowitej
  wielkości zamówienia. 
 4. Transport poza Warszawę jest liczony za każdy przejechany kilometr (odległość razy 4 przejazdy)
  według stawki od 1,8 zł/km (samochód dostawczy do 3,5t), od 2,5 zł/km (samochód ciężarowy 8t)
  lub od 4 zł/km (samochód ciężarowy 12t i powyżej - wynajem hal namiotowych).
 5. Transport wewnętrzny, tzn. przenoszenie lub przewożenie sprzętów w obrębie miejsca dowozu
  (wwożenie na piętro oraz transport do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku), a w przypadku
  mebli ich rozstawienie i ubranie (np. w pokrowce) stanowią koszt dodatkowy ustalany indywidualnie.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (najemca) zwraca wynajmowany sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie
  i uporządkowanym (nie wymagającym wykonywania serwisu sprzątającego dla jego demontażu).
 2. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu,
  takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub niemożliwe
  do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które spowodowane
  są działaniem klienta (najemcy), jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z najemcą
  oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.) 
 3. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. używanie
  namiotów eventowych do zadaszenia grilla lub używnaie krzeseł tapicerowanych bez zadaszenia.
 4. W przypadku stwierdzenia używania (lub zamiaru używania) namiotów i/lub wyposażenia
  niezgodnie z przeznaczeniem i ustalonym celem wynajmu sprzęt może być natychmiast
  zdemontowany i wycofany z wynajmu (następuje rozwiazanie umowy z winy klienta). 
 5. Zabronione jest naklejanie taśm, naklejek samoprzylepnych i innych materiałów mogących
  pozostawić ślady na konstrukcji lub poszyciu namiotów oraz mebli i sprzęcie technicznym.
 6. Wieszanie na namiocie jakichkolwiek reklam, materiałów promocyjnych, gadżetów i sprzętu technicznego,
  który obciążyłby lub miał jakikolwiek wpływ na konstrukcję namiotówmusi być uzgadniane z wynajmującym
 7. W okresie wynajmu klient (najemca) ma obowiązek dozorować wynajmowany sprzęt i niezwłocznie
  zgłośić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia dotyczące wynajmowanego sprzętu,
  które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania uszkodzeń
  wynajmowanego sprzętu.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanych namiotów, mebli i sprzętu
  technicznego udzielamy klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu
  bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 2. Klient jest zobowiazany do udzielenia osobom trzecim korzystajacym z przedmiotów najmu
  instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętych namiotów, mebli i sprzętu technicznego.
 3. W obrębie wynajętych namiotów, wyposażenia i sprzętu technicznego klient jest zobowiązany
  do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 4. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują
  niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności silny wiatr (o sile większej niż 6 m/sek
  - dla namiotów lekkich lub 10 m/sek - dla hal namiotowych. 
 5. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu. Klient wykupuje ubezpieczenie
  we własnym zakresie i na własny koszt.

 

PROFESJONALIZM / GWARANCJA

 1. CRAPEX jako podmiot zajmujący się zawodowo działalnością obejmującą przedmiot oferty
  wykonuje usługi w sposób profesjonalny i z najwyższą starannością.
 2. CRAPEX gwarantuje dobry stan techniczny i wizualny wynajmowanych namiotów, mebli,
  wyposażenia i sprzętu technicznego oraz ich prawidłowe działanie w całym okresie wynajmu.
 3. W razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie wynajętych namiotów
  i wyposażenia CRAPEX zapewnia szybki serwis polegający na naprawie lub zamianie sprzętu.  

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji NON STOP. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidłowości dotyczących wynajmu prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny
na numery dyżurne GSM:

605-860-530

Serdecznie zapraszamy!

Copyright © AMADEO GROUP CRAPEX - Eksperci w namiotach, KONTAKT >>>